Ammatinvalinta

Tulevaisuudessa ei niinkään olla sidottuja yksittäiseen ammattiin tai työpaikkaan.

Tulevaisuuden ammattilainen tarvitsee tiettyjä perus- ja erityistaitoja, joita hän soveltaa monipuolisesti.

Tulevaisuuden ammattilainen on…

Luova
Työelämä tulee edellyttämään entistä enemmän luovuutta ja kekseliäisyyttä.

Ongelmanratkaisutaitoinen
Hän kykenee itsenäisesti ratkaisemaan ongelmia.

Yhteistyökykyinen ja hyvä ryhmätyöskentelijä
Tiimit ja projektiryhmät ovat itseohjautuvia, eikä niillä tule juurikaan olemaan mitään esimiesporrasta valvomassa.

Kielitaitoinen ja hyvä kommunikoija
Kommunikointi tapahtuu entistä useammin vieraalla kielellä, minkä vuoksi kielitaito korostuu ja sitä on jatkuvasti kehitettävä.

Hankkinut hyvät tietotekniset valmiudet
Yhä useampi käyttää työssään tietotekniikkaa hyväkseen.

Yrittämishaluinen ja valmis kehittämään itseään
Itsensä markkinointi ja esilläpito ovat tärkeitä avuja. Aktiivisuutta ja aloitteellisuutta tarvitaan.

Tulevaisuuteen uskova
Vahva usko omiin kykyihin ja tulevaisuuteen antaa hyvän pohjan ponnistaa eteenpäin.

Tavoitteellinen
Tavoite motivoi työskentelemään pitkäjänteisesti.

Vahvan ammatillisen osaaminen omaava
Alati muuttuvassa työelämässä vain huippuluokan ammatillisella osaamisella voi varmistaa itselleen työtilaisuuksia.

Sopeutumiskykyinen
Tulee kyetä mukautumaan työtehtävien muutoksiin.

Ympäristötietoinen
Jokapäiväisessä toiminnassa on otettava huomioon ympäristön hyvinvointi sekä eettiset ja esteettiset seikat.

No Replies to "Ammatinvalinta"